Anasayfa / Üyelik Bilgileri

Üyelik Bilgileri

6343 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince;

Bir veteriner hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde, o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler. Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olmayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

ÜYELİK İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Üye kayıt dilekçesi,
2-Veteriner hekim diploması aslı onaylı,
3-Nufüs cüzdanı sureti,
4-Dört adet renkli fotoğraf,
5-Kayıt başvuru formu,
6-Kayıt ücreti (Ziraat Bankası) *
7-İkametgah belgesi veya beyanı

* Ziraat Bankası IBAN bilgilerine iletisim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.