Anasayfa / Talimatlar

Talimatlar

Ağaçlandırma Talimatı
Mera Kanunu Uygulama Talimatı
Mera Kanunu’nun 14. Madde Değişikli
Mera Kanunu’nun 14 üncü Maddesinin (ğ) ve (h) Bendi Uygulamaları
Mera Tahsis Amacı Değişikliği
Mera Tahsis Amacı Değişikliği
Mera Tahsis Amacı Değişikliği (2)
Tahsis Amacı Değişikliğinde Kararların Birbiri İle İlişkisi
2013 Yılında Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitim Kurslarına Katılım Taleplerinin Toplanmasına İlişkin İl Müdürlüklerine Yönelik Uygulama Talimatı, 2013 Yılında Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitim Kurslarına Katılım Taleplerinin Toplanması (Bakanlık Merkez Teşkilatlarına Yönelik). Ekli dosyalar için tıklayınız
2012 Yılı Organik Hayvancılık İlave Destekleme Talimatı
Toprak Ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı Ve İlgili Mevzuat
Uçuş Milleri İle İlgili Uyulması Gereken Hususlar ve Uygulama Talimatı
Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesisi Denetimi Talimatı
Orkinos Balıklarının Avcılığı, Taşımacılığı ve Ticaretine İlişkin Uygulama Genelgesi
Canlı, Taze, Soğutulmuş Ve Dondurulmuş Su Ürünleri İthalatına İlişkin Uygulama Talimatı
Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi
Akredite Veteriner Hekim Uygulama Talimatı
Mera Islahı ve Amenajman Projeleri
Mera Kanunu Uygulama Talimatı
Mera Tahsis Amacı Değişikliği
Mera Kanunu’nun 14. Madde Değişikliği
Ağaçlandırma Talimatı
Mera Tahsis Amacı Değişikliği
Mera Tahsis Amacı Değişikliği (2)
Mera Kanunu’nun 14 üncü Maddesinin (ğ) ve (h) Bendi Uygulamaları
Tahsis Amacı Değişikliğinde Kararların Birbiri İle İlişkisi
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü

Bir Cevap Yazın